Ysit töihin

4H:n avulla Ysit töihin

Joka vuosi noin 50 000 nuorta päättää peruskoulun. Tuolloin vastuun ottaminen omasta elämästä tulee ajankohtaiseksi ja lyhytkin työkokemus on tässä vaiheessa erityisen tärkeä.

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Toiminnan tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä.

Onnistunut kesätyökokemus 16-vuotiaana vahvistaa nuoren uskoa selviytymiseen työelämässä. Ensimmäinen työpaikka avaa tietä seuraavalle ja samalla on mahdollisuus jättää nuorelle muistijälki, että oma kunta on hyvä paikka tehdä työtä ja yrittää. Työllistyminen peruskoulun jälkeen vaikuttaa nuoren työllistymiseen, työllisenä pysymiseen ja ansiokehitykseen tulevaisuudessa.

Ysit töihin-toiminnan kautta kesätyötä nuorille voivat tarjota yritykset, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet. Työnantajia voi askarruttaa mm. nuoren osaaminen, perehdytys ja lainsäädäntö. Heille tarjotaan tukea ja kannustusta alaikäisten työllistämisessä Ysit töihin -toiminnan kautta.

Toiminnan tärkeimpinä yhteistyökumppaneina toimivat kaupunki ja koulut. Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistys kouluttaa 9.-luokkalaisille Ajokortti työelämään -koulutuksen yhden päivän aikana. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa työnhaku ja työelämän pelisäännöt sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

4H:n unelma on, että jokainen 9. luokan päättävä saa kahden viikon työkokemuksen tai työllistää itsensä 4H-yrittäjänä. Pääkaupunkiseudun 4H tukee nuoria työpaikkojen hankinnassa sekä viestii alueella nuorten työllistämisen tärkeydestä. Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet. 

4H-yhdistys tarjoaa myös lisäkoulutusta nuorille, mm. 4H-yritys- ja Työt alkavat -koulutuksia. Toiminnassa seurataan nuorten sijoittumista kesätyöhön ja kootaan palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

Ysit töihin -toimintaa toteutetaan jo 124 kunnan alueella. Lukuvuonna 2021–2022 kesätöitä sai 10 720 yhdeksäsluokkalaista, eli 67 prosenttia toiminta-alueen nuorista.

Keväällä 2023 Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistys kouluttaa 200 helsinkiläistä ysiluokkalaista ja auttaa heitä saamaan kesätyön.Lisätietoja Ysit töihin -toiminnasta:

Netta Mäkisalo-Gomez

050 337 2965

netta.makisalo-gomez@4h.fi