4H:n Ysit töihin -toiminta


4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Toiminnan tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä.


Joka vuosi noin 50 000 nuorta päättää peruskoulun. Yhdeksäsluokkalaiset ovat elämässään tärkeässä itsenäistymisen vaiheessa. Onnistunut kesätyökokemus tässä iässä avaa tietä seuraavalle ja vahvistaa nuoren uskoa selviytymiseen työelämässä.

Rohkaisemme Ysit töihin -toiminnassa työnantajia palkkaamaan nuoren kesätöihin vähintään kahdeksi viikoksi. Nuoria voivat palkata yritykset, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet.

Nuoren voi ottaa töihin myös paikallisen 4H-yhdistyksen kautta, jolloin yhdistys toimii työnantajana.


Toiminnan tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat kunta ja koulut

Paikalliset 4H-yhdistykset järjestävät 9.-luokkalaisille Ajokortti työelämään -koulutuksen osana opinto-ohjaajan tunteja. Koulutuksen avulla vahvistetaan nuorten työnhakutaitoja ja perehdytetään heitä työelämän pelisääntöihin, kuten työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

4H:n kautta työllistyvät nuoret käyvät myös Työt alkavat -koulutuksen, jossa tarjotaan lisätietoa esimerkiksi asiakaspalveluun ja työturvallisuuteen liittyen. Yrittäjyydestä kiinnostuneille on oma 4H-yrityskoulus.


Tavoitteena kesätyö jokaiselle ysille

4H:n unelma on, että jokainen 9. luokan päättävä saa kahden viikon työkokemuksen tai työllistää itsensä 4H-yrittäjänä. 4H-yhdistyksettukevat nuoria työpaikkojen hankinnassa sekä viestivät paikkakunnalla nuorten työllistämisen tärkeydestä.

Toiminnassa seurataan nuorten sijoittumista kesätyöhön ja kootaan palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

Ysit töihin -toimintaa toteutetaan jo 135 kunnan alueella. Lukuvuoden  2022–2023 aikana koulutetuista nuorista kesällä 2023 kesätöitä sai 66 % nuorista. Vuoden 2023 aikana Ajokortti työelämään -koulutuksen on suorittanut lähes 10 000 nuorta.


Vuoden 2024 aikana Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistys kouluttaa 2500 helsinkiläistä ysiluokkalaista ja auttaa heitä saamaan kesätyön.


Ysit töihin -hankkeen toteuttaa 4H-järjestö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. 

Lisätietoja Ysit töihin -toiminnasta:

Laura Tunkkari
laura.tunkkari@4h.fi
puh. 050 337 2965