Tue toimintaa!

Lapsi- ja nuorisojärjestönä 4H:lla on kasvatustehtävä. Tavoitteenamme on, että toiminnassamme mukana olevista lapsista ja nuorista kasvaa aktiivisia, vastuullisia, suvaitsevaisia ja yritteliäitä aikuisia. 

Voit tukea toimintaa esimerkiksi ryhtymällä kannattajajäseneksi tai tarjoamalla aikaasi ja osaamistasi vapaaehtoistyössä. Yritykset ja yhteisöt voivat lisäksi olla mukana toiminnassa erilaisten kumppanuuksien kautta. Toimintaa on mahdollista tukea myös testamenttilahjoituksella.  

Kysy lisää: Saara Suomäki, toiminnanjohtaja, puhelimitse: 041 432 4074 sekä sähköpostilla: saara.suomaki@4h.fi. 

Arvomme

4H-järjestön nimeen tiivistyvät toiminnan keskeiset arvot.

Harkinta – Head: Harkinta kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Harjaannus – Hands: Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.

Hyvyys – Heart: Hyvyys kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös suvaitsevaisuus, yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Hyvinvointi – Health: Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.