Palstanviljelyohje ja -säännöt

Vantaanlaakson ja Voutilan palstanviljelysäännöt

Viljelijä sitoutuu noudattamaan sääntöjä maksaessaan palstan vuokran. Palstan sääntöjen noudattamista valvoo Vantaan 4H-yhdistyksen palstavastaava(t) ja yksittäinen palstaviljelijä hoitaa asioitaan palstavastaavan kautta. Viljelijä ei saa siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa palstaa kolmannen osapuolen käyttöön.

Vuokra-aika ja hinta

Vuokra-aika on voimassa viljelykauden kerrallaan. Viljelijällä on etuoikeus palstansa vuokraamiseen seuraavaksi kaudeksi, mikäli hän maksaa seuraavan kauden vuokransa eräpäivään mennessä ja on noudattanut palsta-alueen sääntöjä. Vantaan 4H-yhdistyksellä on oikeus tarkistaa vuokran määrä viljelykausittain.

Viljelypalstan käyttö

Viljelypalstaa on viljeltävä ja pidettävä hoidettuna sekä maisemallisesti siistinä. Palstaa saa käyttää yksinomaan viljelyyn ja kasvit on sijoiteltava siten, että ne eivät häiritse yhteisten kulkuväylien käyttöä, eivätkä aiheuta haittaa muille viljelijöille. Viljely on aloitettava viimeistään toukokuun loppuun mennessä – viljelemättömät palstat jaetaan kesäkuun alussa uudelleen.

Viljeltävät kasvit

Viljelypalstat on tarkoitettu hyötykasvien ja koristekasvien viljelyyn. Enintään 150 cm korkuiset marjapensaat sallitaan, mutta ei puita ja puuvartisia ns. koristepensaita (esim. syreeni). Monivuotiset kasvit on istutettava riittävän etäälle ojista ja käytävistä. Vieraslajien (esim. lupiini, jättipalsami, http://vieraslajit.fi/) istuttaminen ja kylväminen on kielletty. EU:n sisältä tuotujen sertifioitujen siementen käyttö viljelyssä on sallittua, jos kyseessä ei ole vieraslaji. Muutoin ulkomaisten kasvien ja ei-sertifioitujen siementen viljely on kiellettyä.

Rakenteet ja rakennelmat

SAA TUODA TAI RAKENTAA PALSTALLE:

 • Yhden kompostikehikon sekä yhden varastolaatikon (max. L200×K100×S100 cm)
 •  Lavakauluksia tai reunatukia (korkeus max. 40 cm)
 • Väliaikainen esikasvatustunneli (kevyesti rimoitettu, max. 100 cm korkea).
 • Yhden lavakaulukseen sopivan siirrettävän kasvihuoneen (max. 150 cm korkea ja pinta-ala noin 1 m2).
 •  Vedenkeruuastia (max 250 l)
 • Oleskelualue (max 20 % / 9 m2 palstasta, voidaan päällystää nurmella tai kevyellä puulaatoituksella, sääntöjen muut rajoitukset huomioiden)
 • Siistit ja ehjät kevyet puutarhakalusteet sekä kokoon taittuvat aurinkovarjot.
 • Pajuaita tai hillityn värinen ja muovitettu verkkoaita (max. 120cm korkea). Viljelijän tulee pystyä poistamaan aita, mikäli Vantaan kaupungilla tulee tarvetta tehdä kunnossapitotöitä lähialueilla.

EI SAA RAKENTAA/TUODA/VARASTOIDA PALSTALLE:

 • Vesipumppuja ilman lupaa
 • Sisätiloissa käytettäviä huonekaluja
 • Rakennusmateriaaleja, painekyllästettyä puuta, polttopuita sekä muita viljelytoimintaan kuulumattomia materiaaleja (esim. lauta, tiili ja muu muovi kuin kasvihuonemuovi)
 • Pergoloita, kivilaatoitusta, lautarakennelmia ja muita vastaavia kiinteitä ja vaikeasti purettavia rakennelmia

Viljelyaikana palstoilla käytettävät multa- ja lannoitesäkit, vesisäiliöt sekä taimi- ja sadonkorjuuastiat ym. tulee säilyttää keskitetysti palstalla tai varastolaatikossa.

HUOM! Viljelykauden päätyttyä ainoastaan kompostikehikko, varastolaatikko, vedenkeruuastia sekä keskitetysti sijoitetut puutarhakalusteet voidaan pitää palstalla talven yli. Kaikki muu irtain omaisuus sekä esikasvatustunnelit, kasvihuoneet ja grillit tulee poistaa talveksi.

Alueen kunnossapito ja hoito

Viljelypalstalaisten on huolehdittava rikkaruohojen kitkemisestä. Viljelyssä tulee käyttää ainoastaan luonnonmukaisia lannoitteita. Kemiallisten kasvinsuojelu- tai torjunta-aineiden käyttö on kielletty. Lannoitteet säilytetään suljetussa astiassa tai pussissa. Katteiden käyttö on suositeltavaa, sillä ne vähentävät kastelun tarvetta. Katteena voidaan käyttää eloperäistä materiaalia, kuten olkia, ruohoa, haketta tai kuoriketta.

Avo-ojia ei saa tukkia. Yli 20 cm syvien viljelypainanteiden ja ojien kaivaminen on kielletty. Jokaisen palstaviljelijän vastuulla on huolehtia, että käytävät oman palstan ympärillä pysyvät 1 metrin levyisinä, siisteinä, avoimina ja tasaisina. Vastuu jaetaan tasaisesti palstanaapureiden kesken.

Viljelijän tulee kompostoida palstalla muodostuva kompostoituva jäte (esim. kasvijäte) oman palstansa rajojen sisäpuolella tai palstavastaavien osoittamissa yhteisissä kompostikehikoissa silloin kun niissä on tilaa. Viljelypalstalta kitkettyjen kasvien, risujen tai roskien läjittäminen palsta-alueen ympäristöön on ehdottomasti kielletty. Ruokajätteet sekä maatumaton jäte (muovi, lasi, metalli) on vietävä pois alueelta.

Vahingot

Palstavastaava tai 4H-yhdistys eivät vastaa viljelytuotteiden häviämisestä eikä muustakaan viljelijän omaisuuteen kohdistuvasta vahingosta. Viljelypalsta-alueet ovat kaikille avoimia virkistysalueita, joilla liikkumista ei voida palstoja lukuun ottamatta rajoittaa. Palstavastaavalla on oikeus viljelijää kuulematta muokata palstoja ja käyttää palstoja muokkauskaluston siirtoon, joissa mahdollisesti istutuksille ja irtaimistolle syntyneitä vahinkoja palstavastaava ei korvaa.

Vuokrasopimuksen purkaminen

Palstavastaava antaa viljelijälle tarvittaessa kehotuksen havaittujen laiminlyöntien ja puutteiden korjaamiseksi kohtuullisella kunnostusaikataululla. Jos tilannetta ei edelleenkään korjata, vuokraajalle lähetetään kirjallinen varoitus. Varoituksen noudattamatta jättäminen johtaa viljelypalstan pois ottamiseen. Palstavastaavalla on myös oikeus periä viljelijältä kulut, jotka viljelijä aiheuttaa tämän sopimuksen sääntöjen vastaisella toiminnallaan. Näitä kuluja ovat esimerkiksi ylimääräisestä siivouksesta tai jätemaksuista aiheutuvat kulut.

Palstavastaavalla on oikeus irtisanoa sopimus myös korvauksetta, mikäli se tarvitsee palsta-aluetta muuhun käyttöön. Viljelijän tulee ilmoittaa viljelyn lopettamisesta ja yhteystietojen muutoksesta välittömästi palstavastaavalle.

Näiden sääntöjen lisäksi palsta-alueilla on noudatettava kaupungin yleisiä järjestyssääntöjä (esim. avotulen teko ja roskien ja muiden jätteiden polttaminen on kielletty sekä lemmikit on pidettävä kytkettynä).

 

Säännöt päivitetty 1.4.2023

Säännöt noudattavat Vantaan kaupungin määrittelemiä viljelypalstasääntöjä:

https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/viljelypalstat#tab-introduction (Viitattu 1.4.2023)