palstanviljelyohje ja -säännöt

Vantaanlaakson ja Voutilan palstanviljelysäännöt

Viljelijä sitoutuu noudattamaan sääntöjä maksaessaan palstan vuokran. Palstan sääntöjen noudattamista valvoo Vantaan 4H-yhdistyksen palstavastaava(t) ja yksittäinen palstaviljelijä hoitaa asioitaan palstavastaavan kautta. Viljelijä ei saa siirtää tätä vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle eikä luovuttaa palstaa kolmannen osapuolen käyttöön.

Vuokra-aika ja hinta

Vuokra-aika on voimassa viljelykauden kerrallaan. Viljelijällä on etuoikeus palstansa vuokraamiseen seuraavaksi kaudeksi, mikäli hän maksaa seuraavan kauden vuokransa eräpäivään mennessä ja on noudattanut palsta-alueen sääntöjä. Vantaan 4H-yhdistyksellä on oikeus tarkistaa vuokran määrä viljelykausittain.

Viljelypalstan käyttö

Viljelypalstaa on viljeltävä ja pidettävä hoidettuna ja sitä saa käyttää yksinomaan viljelyyn. Viljely on aloitettava viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Viljelemättömät palstat jaetaan kesäkuun alussa uudelleen. Kasvit on sijoiteltava siten, että ne ovat hoidettavissa palstalta käsin ja että niistä ei aiheudu haittaa muille viljelijöille.

Viljeltävät kasvit

Vieraslajien (esim. lupiini, jättipalsami, http://vieraslajit.fi/) istuttaminen ja kylväminen palstaviljelyalueelle on kielletty. Viljelypalstalla saa kasvattaa hyötykasvien ja kukkien lisäksi enintään 1,5 metrin korkuiseksi kasvavia marjapensaita, mutta ei puita ja puuvartisia ns. koristepensaita. Monivuotiset kasvit on istutettava riittävän etäälle ojista ja käytävistä. Viljelypalstalla ei saa viljellä ulkomailta tuotuja kasveja tai siemeniä.

Rakenteet ja rakennelmat

Viljelypalstalle saa rakentaa kompostikehikon ja varastolaatikon puutarhatyökaluille. Vesipumppuja ei saa perustaa alueelle ilman lupaa. Sisätiloissa käytettävien huonekalujen tuominen palstalle on kielletty. Viljelypalstalla ei saa varastoida rakennusmateriaaleja (esim. lauta, tiili, muovi ja polttopuut).

Maksimissaan 30 cm korkeat reunatuet sallitaan kasvipenkkien ympärillä. Taimien esikasvatukseen voi käyttää harsoa tai rakentaa väliaikaisen muovitunnelin. Edellä mainittujen rakenteiden korkeus saa olla enintään 100 cm. Kiinteitä grillejä tai muita rakennelmia (esim. kasvihuoneita, aitoja, pergoloita, laatoitusta, terasseja yms.) ei palstalle tai sen yhteyteen saa rakentaa. Enintään 120 cm korkea, tummanvihreä ja muovitettu verkkoaita sallitaan. Viljelijän tulee pystyä poistamaan aita, mikäli Vantaan kaupungilla tulee tarvetta tehdä kunnossapitotöitä lähialueilla.

Viljelyaikana palstoilla käytettävät multa- ja lannoitesäkit, vesisäiliöt sekä taimi- ja sadonkorjuuastiat ym. tulee säilyttää keskitetysti palstalla tai varastolaatikossa. Viljelykauden päätyttyä kaikki irtain omaisuus tulee poistaa. Viljelyalueelle saa jättää vain varastolaatikon, kompostikehikon ja isot vedenkeräysastiat.

Alueen kunnossapito ja hoito

Viljelypalstalaisten on huolehdittava rikkaruohojen kitkemisestä. Viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita. Avo-ojia ei saa tukkia. Pensaat tulee leikata siten, että ne ovat palsta-alueen sisäpuolella. Yli 20 cm syvien viljelypainanteiden ja ojien kaivaminen on kielletty. Jokaisen palstaviljelijän vastuulla on huolehtia, että käytävät oman palstan ympärillä pysyvät 1 metrin levyisinä, siisteinä, avoimina ja tasaisina. Vastuu jaetaan tasaisesti palstanaapureiden kesken.

Viljelijän tulee kompostoida palstalla muodostuva kompostoituva jäte (esim. kasvijäte) oman palstansa rajojen sisäpuolella tai palstavastaavien osoittamissa yhteisissä kompostikehikoissa silloin kun niissä on tilaa. Kasvijätteen kasaaminen muualle, kuten alueen reunoille, on kielletty. Talousjätteiden kompostointi alueella on kielletty. Kaikki maatumaton jäte (muovi- ja lasipakkaukset yms.) on vietävä alueelta pois.

Vahingot

Palstavastaava tai 4H-yhdistys eivät vastaa viljelytuotteiden häviämisestä eikä muustakaan viljelijän omaisuuteen kohdistuvasta vahingosta. Viljelypalsta-alueet ovat kaikille avoimia virkistysalueita, joilla liikkumista ei voida palstoja lukuun ottamatta rajoittaa. Palstavastaavalla on oikeus viljelijää kuulematta muokata palstoja ja käyttää palstoja muokkauskaluston siirtoon, joissa mahdollisesti istutuksille ja irtaimistolle syntyneitä vahinkoja palstavastaava ei korvaa.

Vuokrasopimuksen purkaminen

Palstavastaava antaa viljelijälle tarvittaessa kehotuksen havaittujen laiminlyöntien ja puutteiden korjaamiseksi kohtuullisella kunnostusaikataululla. Jos tilannetta ei edelleenkään korjata, vuokraajalle lähetetään kirjallinen varoitus. Varoituksen noudattamatta jättäminen johtaa viljelypalstan pois ottamiseen. Palstavastaavalla on myös oikeus periä viljelijältä kulut, jotka viljelijä aiheuttaa tämän sopimuksen sääntöjen vastaisella toiminnallaan. Näitä kuluja ovat esimerkiksi ylimääräisestä siivouksesta tai jätemaksuista aiheutuvat kulut.

Palstavastaavalla on oikeus irtisanoa sopimus myös korvauksetta, mikäli se tarvitsee palsta-aluetta muuhun käyttöön. Viljelijän tulee ilmoittaa viljelyn lopettamisesta ja yhteystietojen muutoksesta välittömästi palstavastaavalle.

Näiden sääntöjen lisäksi palsta-alueilla on noudatettava kaupungin yleisiä järjestyssääntöjä (esim. avotulen teko ja roskien ja muiden jätteiden polttaminen on kielletty sekä lemmikit on pidettävä kytkettynä).

Säännöt päivitetty 7.3.2023

Säännöt noudattavat Vantaan kaupungin määrittelemiä viljelypalstasääntöjä: https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/viljelypalstat#tab-introduction