Nature in us

Teemana vaihdossa on luonto ja ihmisen suhde luontoon. Luontosuhde voi olla nuorille jopa vieras käsite eivätkä kaikki ole päässeet viettämään koskaan aikaa kunnolla luonnossa, saati oppimaan luonnossa olemiseen ja liikkumiseen liittyviä taitoja. 

Vaihtoon osallistuvat nuoret ovat kiinnostuneita luonnosta, vaikuttamisesta ja yhdessä käytännön tekemisen kautta uuden oppimisesta. Haluamme oppia omasta luontosuhteesta ja luonnon merkityksestä monien asuessa yhä enemmän kaupungeissa. Osallistujat tulevat erilaisista elämäntilanteista, ammateista ja opinnoista, mikä antaa myös hyvää näkökulmaa aiheeseen ja mahdollisuuksia oppia ja jakaa uutta tietoa.

Nuoret ovat tietoisia ja huolissaan ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutoksen myötä luonto muuttuu ja jopa tuhoutuu. Jos on asunut koko ikänsä kaupungissa ilman luontoa ympärillä, voi ilmastonmuutoksen konkreettiset vaikutukset tuntua vaikealta käsittää.

Luonnon ja sen monimuotoisuuden tunteminen sekä kokeminen auttaa nuoria ymmärtämään paremmin ja käytännöllisemmin, mistä ilmastonmuutoksessa on kyse ja toimimaan siten tehokkaammin arjessaan ja vaikutustyössä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi myös vaihdon jälkeen. 

Vaihdon avulla nuoret oppivat ymmärtämään paremmin ilmastonmuutoksen ja luonnon muuttumisen vaikutuksen luontoon liittyvän elinkeinotoiminnan suhteen sekä omassa maassaan, että muiden osallistujien maissa.

Pks4H:n kv-ryhmäläisiä suunnittelemassa tulevaa nuorisovaihtoa.
Pks4H:n kv-ryhmäläisiä suunnittelemassa tulevaa nuorisovaihtoa.

Projektimme miljöö sijoittuu Suomen Lappiin, Inariin. Lapin luonto on kaunis ja ainutlaatuinen, siellä harjoitetaan erilaisia maatalouselinkeinoja ja siellä on paljon luontoturismia. Edes me kaikki suomalaiset emme ole käyneet Lapissa emmekä tunne maamme pohjoisinta luontoa, sen mahdollisuuksia ja uhkia välttämättä kovin hyvin. Sen takia halusimme valita paikaksi Lapin. Se tulee sopimaan teemaamme erinomaisesti ja antaa kaikille nuorille jotain uutta. 

Suomen Lapissa asuu myös Euroopan ainoa alkuperäiskansa, saamelaiset. Vaihdossa tutustutaan myös saamelaisuuteen, koska se liittyy vahvasti tapahtumapaikan luontomiljööseen. Saamelaisuuteen tutustuminen ja sen ymmärtäminen auttaa vaalimaan ja arvostamaan arvokkaita alkuperäiskansoja.

Vaihdon alussa tutustutaan luontoon ja aloitetaan pohtimalla omaa suhdetta luontoon ryhmätöiden sekä luonnossa olon avulla. Vaihdossa tutustumme aluksi itseemme ja jaamme kokemuksia, mitä luonto merkitsee minulle?  Työskentelymuotoja tulevat olemaan erilaiset  nuorten suunnittelemat workshopit, yhteenvedot, innovaatio-työskentely, miten kehitämme luontosuhdetta (Innoboxia käyttäen), ja erilaiset ohjatut aktiviteetit ja erätaitojen opettelu luonnossa. Ulkoaktiviteetit, elämykset ja luonnossa oppiminen teeman ympärillä sekä innovaatio-työskentely ryhmissä muodostavat monipuolisen ja vaikuttavan kokemuksen.

Vaihdon edetessä yksilön luontosuhteesta siirrytään laajempaan näkemykseen. Kantavia teemoja ovat: Mitä luonto merkitsee minun lähiympäristössäni, kotikaupungissani tai maassani? Miten se eroaa kumppanuusmaan luonnon tilasta? Miten luonnon muuttumisen vaikutukset näkyvät eri maissa ja voiko siihen vaikuttaa? Miten luonnon muuttuminen ja perinteisten elinkeinojen häviäminen vaikuttaa rakenteisiin, myös kaupungissa asuviin?

Vaihdossa kuuntelemme ja arvostamme toinen toisiamme ja mielipiteitämme. Jokaisen osallistujan tapa kokea luonto on oikea ja yritämme oppia toinen toisiltamme. Arvostamme luontoa, emme tuhoa sitä, ja matkat Lappiin hoidetaan ympäristöystävällisesti junaa käyttäen. Junamatkustaminen antaa myös kokemuksen hitaasta matkustamisesta, jota nuoret toivottavasti suosivat jatkossakin.

- Kv-ryhmä, Pks4H -

Lisätietoja: mariam.umor@4h.fi puh. 050 539 9986