Henkilötietojen käsittely

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistyksissä

Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset (Helsinki, Espoo ja Vantaa) keräävät jäsenien, toimintaan osallistuvien muiden henkilöiden, työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja toimintansa toteuttamiseen, tilastoimiseen ja tiedottamiseen.

Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset hallinnoivat ja ylläpitävät alla lueteltuja henkilörekistereitä sekä niihin liittyviä tietosuojaselosteita. Henkilörekisterit ovat osittain päällekäisiä, koska henkilörekisterit määräytyvät kerättyjen henkilötietojen sekä henkilötietojen keräämisen laillisen perusteen mukaan. 

Tietosuojaselosteista käy ilmi, miten henkilötiedot on kerätty, miten niitä säilytetään sekä kuka/ketkä pääsevät tietoihin käsiksi. Jäsenet voivat päivittää omia henkilötietojaan suoraan täältä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen roosa.nissinen@4h.fi