Meistä

Pääkaupunkiseudun 4H tarjoaa nuorille työelämäkoulutuksia, töitä, tukea 4H-yrittäjyyteen ja mahdollisuuden kansainväliseen toimintaan. Lapsille on tarjolla riemukasta kerho- ja leiritoimintaa!

Pks4H:sta tietoa

Tavoitteenamme on, että toiminnassamme mukana olevista lapsista ja nuorista kasvaa aktiivisia, vastuullisia, suvaitsevaisia ja yritteliäitä aikuisia. 

Pääkaupunkiseudun 4H muodostuu Helsingin, Espoon ja Vantaan 4H-yhdistyksistä. Helsingin yhdistys perustettiin vuonna 1972, Espoon yhdistys vuonna 2007 ja Vantaan yhdistys vuonna 1979.

4H on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, joka tarjoaa toimintaa 7-28-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tärkeitä 4H:n arvoja ovat nuorten omatoimisuus, yritteliäisyys ja arjen taidot sekä kansainvälisyys ja luonnon kunnioitus. 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
4H perustettiin Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa mutta nykyään toimintaa on yli 50 maassa ympäri maailman. Suomessa 4H on toiminut jo vuodesta 1928. Jäsenmäärältään 4H kuuluu Suomen suurimpien nuorisojärjestöjen joukkoon. 


4H = Head, Hands, Heart & Health

4H-järjestön nimeen tiivistyvät toiminnan keskeiset arvot. 

Harkinta – Head: Harkinta kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Harjaannus – Hands: Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.

Hyvyys – Heart: Hyvyys kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös suvaitsevaisuus, yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Hyvinvointi – Health: Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.