4H-Ikis (ikäihmistenpalvelu)

Koulutuksessa käydään läpi ikääntymiseen liittyviä asioita, työskentelytapoja, tutustutaan siivouksen ergonomiaan, perehdytään miksi verokorttia tarvitaan ja paljon muuta!

Koulutuksen jälkeen on mahdollista työllistyä 4H Ikäihmistenpalvelun työntekijäksi. Työnkuvaan kuuluu mm. saattamis, -ja asioimisapu, siivoustyö, virikkeistäminen ja seuranpito. Työ ei ole kokopäivätyötä, vaan koulun ohessa tehtävää keikkatyötä. Työstä maksetaan tuntipalkkaa sekä matkakorvaus. Työntekijä saa itse määrittää työnmäärän.

Koulutukseen voi osallistua sinä vuonna kun täyttää 16 vuotta, yläikäraja on 28 vuotta.

Ikis-toiminnan alueet ovat Vantaa ja Helsinki, mutta myös muualla asuvia otetaan kursseille. Pääasiassa asiakkaat ovat kuitenkin Helsingin ja Vantaan alueella. 

Kurssilla tutustutaan 4H:n toimintaan ja työelämäkasvatukseen, asiakaspalvelua ja siivouksen perusteita sekä ikääntymiseen liittyviä asioita ja ensiaputaitoja.

Seuraava kurssi järjestetään keväällä 2019. Katso kurssien aikataulut täältä.