Katrinebergin 4H-kotieläinpiha

Tervetuloa Katrinebergin 4H-kotieläinpihalle taas kesällä 2019!
Kotieläinpihalla asuu kesän ajan erilaisia kotieläimiä. Vantaan 4H-yhdistys järjestää Katrinebergissä eläinpäiväleirejä 7-12-vuotiaille kesäisin. Kotieläinpihalla on myös kerhotoimintaa lapsille ja nuorille sekä laidunvierailuja vauvasta vaariin.

Laidunvierailut läpi kesän tiistaisin ja perjantaisin klo 17-18. Aloitamme laidunvierailulappujen jaon klo 16.45. Tervetuloa.

Ilmoitamme poikkeuksista laidunvierailuihin Facebook -sivullamme.

Kuva: Nea Seppänen

Kotieläinpiha-hanke

Katrinebergin kotieläinpiha-hankkeen tavoitteena oli kehittää yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa nuorisotoimintaa Katrinebergin kartanon tiloissa. Kartanon pihamaalle perustettiin kotieläinpiha toukokuussa 2017. Kotieläinpiha on tarkoitettu lastenleirien pitopaikaksi ja kaupunkilaisten virkistykseksi. Hankkeessa suunniteltiin toimivat tilat eläimille kartanon alueelle yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli luoda kehittää pysyvää toimintaa kartanon alueelle. 4H-kotieläinpiha antaa mahdollisuuden kehittää ja laajentaa nuorisotyötä Vantaalla. Hanke lisäsi lasten ja nuorten tietämystä maaseudusta ja ympäristöasioista sekä edisti maaseudun ja kaupungin välistä vuorovaikutusta.

Hanketta rahoittivat Euroopan Unioni sekä Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry. 

Hanke päättyi 2017 vuoden loppuun.