Palveluehdot

Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä puh. 050 337 2965 tai netta.makisalo@4h.fi

  1. Suoritettavan työn laadusta ja tehtävistä sovitaan palvelua tilattaessa ensimmäistä kertaa. Työpäivät ja kellonajat sovitaan asiakkaan ja työntekijän kesken. Työntekijä ja asiakas sopivat yhdessä työnkestosta, vähimmäisveloitus yhdestä käynnistä on 1,5h. Uusista työtehtävistä voi jatkossa keskustella työntekijän kanssa, näistä muutoksista ei tarvitse ilmoittaa erikseen asiakaspalveluun.

  2. Uusia tilauksia koskevista muutoksista tulee ilmoittaa kaksi arkipäivää aikaisemmin ennen palvelun alkamista asiakaspalveluun.

  3. Mikäli asiakas ei peru tilausta hyvissä ajoin työntekijälle ja työntekijä saapuu turhaan paikalle, peritään siitä palvelun minimi hinta 41€.

  4. Siivoustyö tehdään asiakkaan omilla välineillä. Työvälineiden tulee olla asianmukaiset työn suorittamisen ja turvallisuuden kannalta. Asiakas vastaa omalta osaltaan työntekijän työturvallisuudesta ja opastaa hänelle mm. laitteiden oikean käytön tarvittaessa.

  5. Työntekijöitä ei saa laittaa tekemään mitään sellaista, joka vaarantaa heidän terveyttään. Mikäli työntekijä näin kokee, hänellä oikeus kieltäytyä tehtävästä työstä.

  6. Asiakkaan allekirjoittaman työtuntilistan perusteella yhdistys laskuttaa asiakasta ja maksaa työntekijän palkan. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen saamansa palveluun hänen ei tule allekirjoittaa työtuntilistaa vaan asiakkaan tulee olla yhteydessä asiakaspalveluun välittömästi. Työtuntilistan allekirjoitus sitoo asiakkaan maksamaan käyttämästään palvelunkestosta.